Ilgtspējība

Ilgtspējība (angliski – sustainability) ir rūpes par vidi ar ilgtermiņa domāšanu. Ieteikumi, kā savā ikdienā ieviest ilgstpējīgus ieradumus un pārmaiņas.