Ilgtspējīgi ieradumi

Ieradumi, kas veicina ilgtspējīgu (sustainable) dzīvesveidu